Logboek/Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2019   -bericht van het bestuur
-kadebeheer
-Kadedagen 2019
-Roeisloep Averij
-Stadsblokkenwerf
-Anders J Goedkoop
-De Meteoor
     
Nieuwsbrief juni 2018   -bericht van het bestuur
-kadebeheer
-Kadedagen 2018
-Nieuwe organisatie kadedagen gezocht!
-Stadsblokkenwerf
-De Meteoor
-Anders J Goedkoop
     
Nieuwsbrief november 2017   -bericht van het bestuur
-kadebeheer
-Kadedagen 2018
-Stadsblokkenwerf
-De Meteoor
-Overdracht stoommachine nummer1
-Anders J Goedkoop
Nieuwsbrief december 2016   -berichten van het bestuur
-ligplaatsbeheer
-Kadedagen 2017
-de Stadsblokkenwerf
-Anders J Goedkoop
-Vanuit de stuurhut van de Anders J.
Nieuwsbrief maart 2016

-berichten van het bestuur
-ligplaatsbeheer
-10e kadedagen
-Anders J Goedkoop
-de Stadsblokkenwerf
-de kraan

   
Nieuwsbrief juli 2015 -overzicht projecten
-bestuurswisseling
   
Nieuwsbrief januari 2014

-bestuurswisselingen
-kadedagen 2014
-gebruik Kadekraan
-nieuws Anders J Goedkoop en de Meteoor
-nieuws werkgroep nieuwe ASM-werf

   
Nieuwsbrief februari 2013

-kadedagen 2013
-voorbereidingen plaatsen kraan
-nieuws Anders J Goedkoop

   
Nieuwsbrief December 2011
met bijlage ASM-boek

-info over de kadedagen 2012 op 12 en 13 mei
-blijft Machine nr 1 in Arnhem?
-stand van zaken ASM-werf
-extra bijlage over het ASM-boek met bestelgegevens!!

   
Evaluatie ASM-Manifestatie 2011 -Het boek
-de film
-de tentoonstellingen
-de kadedagen
-het concert
   
Nieuwsbrief november 2010 -ASM-evenement
-de Nieuwe Rijnkade
-de proefcarrousel van de Stichting Er-varen
-de nieuwe ASM-werf
   

Nieuwsbrief mei 2010


-evaluatie kadedagen 2010


   
Nieuwsbrief januari 2010 Met nieuws over:
-programma kadedagen versie 2010
-de opknap van de kade
-stand van zaken ASM-boek, ASM-werf
-Stichting Er-varen
-aankondiging scheepstimmerwerf 't Vliehout: bouw zelf uw boot!
   
Nieuwsbrief juni 2009

Met nieuws over:
-evaluatie kadedagen 2009
-ASM-museumwerf
-ASM-boek
-Stichting Er-varen

   
Nieuwsbrief Januari 2009

Met nieuws over:
-de kadedagen 11 en 12 april
-de eerste nederlandse houten botenshow
-de "nieuwe " ASM
-nieuwe vondsten ASM

   
Nieuwsbrief oktober 2008

Met nieuws over:
-bijeenkomst Zeester 25 oktober
-onzekere berichten Nieuwe Haven
-nieuwe vondsten ASM
-kranen op de kade
-stichting Er-varen
-kadedagen 11 en 12 april 2009

   
Nieuwsbrief juni 2008

Met nieuws over:
-kadedagen 2008
-plannen nieuwe ASM-werf
-bijeenkomst oud-ASM-medewerkers
-herstel ponton schipbrug
-bijeenkomst 19 juni in de Cantine

   
Nieuwsbrief Januari 2008

Met nieuws over:
-de nieuwjaarsbijeenkomst op de Zeester,
-bestuurswisselingen,
-hoe was de bezetting van onze igplaats het afgelopen jaar?
-herstel ponton schipbrug
-stand van zaken boek ASM
-bericht van de Carrousel
-en last but not least: de kadedagen 2008 gaan door!!

   

Nieuwsbrief oktober 2007

met nieuws over:
-het bezoek van het verenigingsschip Terra Nova van de LVBHB aan Arnhem,
-de opstart van de Kadedagen 2008,
-de ASM-produktie,
-de schepenCarrousel,
-de herontdekking van de ponton,
-Sail Pannerdens Kanaal
en een bijzondere oproep uit de States!
   
Nieuwsbrief juni 2007
Nieuw ligreglement en bericht van de werkgroepen.

Nieuwsbrief maart 2007

Vooraankondiging Eerste Arnhemse Kadedag, verslag Het Debat, kranteknipsels Carrousel.

Nieuwsbrief november 2006

Oproep nieuwe bestuursleden, overleg met gemeente over ligduur, verslag Rijnfestijn 2006, werkgroep "naar een echt Rijnfestijn", ingezonden brief.

Nieuwsbrief juli 2006

Met info over het Rijnfestijn 2006, nieuwe aanmeldingen, vaartochten, enz.

Nieuwsbrief mei 2006

We gaan proberen een 2-maandelijkse nieuwsbrief te maken. Na een update van ons adressenbestand en na een flinke speurtocht naar de emailadressen van alle vrienden van onze stichting kan de nieuwsbrief op een eenvoudige manier en in kleur verzonden worden.

Februari 2006
Rondvaarten op koopzondagen!

In het kader van: Breng de Arnhemmers naar de rivier! heeft het bestuur het initiatief genomen rondvaarten te organiseren met historische schepen. Op zondag 5 maart starten wij op koopzondagen korte rondvaarten met één van de historische schepen. Tegen een onkostenvergoeding van € 5,- kan men ongeveer een half uur mee varen, inclusief consumptie. Per tocht maximaal 12 personen. Vertek tegenover restaurant Ambiance om 13, 14, 15 en 16 uur.

Juni 2005
nieuwe aanmeldingen

-De afgelopen maand hebben zich 4 nieuwe schepen aangemeld, waaronder een erg mooie sleepboot en een luxe motor uit de museumhaven van Delfshaven.
-Er is overeenstemming met van Dijk over de levering van electra!
-de voorbereidingen voor het Rijnfestijn zijn gestart. Er is weer een groot stuk kade gereserveerd voor onze schepen. We proberen samen te werken met de living statues en er weer een waar feest van te maken!

 

Koninginnedag 2005
Een beeldende start!

De start op koninginnedag was er een die in de analen wordt bijgeschreven. Niet alleen waren er meer dan 10 historische schepen wat een feestelijke sfeer gaf aan de hele kade, de beeldprojecties op de 2 zeilschepen waren een daverend succes en zeker voor herhaling vatbaar.

 

april 2005
vanaf koninginnedag 2005 permanent historische schepen aan de kade!!!

Na uitvoerig overleg met ambtenaren en wethouder de Ronde heeft de Stichting toestemming om vanaf koninginnedag 2005 voor een onbepaalde periode weer historische schepen aan de Rijnkade te leggen. Uiteraard weer onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar (hetzelfde schip maximaal 3 maanden aaneengesloten, alleen goedgekeurde schepen). Ook de maximale kadelengte is hetzelfde gebleven: 60 meter. De plek wordt nu "onder" voormalig bunkerschip van Dijk, dus voor restaurant Ambiance.

 

oktober 2004
de pilot wordt tot december verlengd in afwachting van de evaluatie!
In overleg met de gemeente mogen de schepen , in afwachting van de evaluatie, op de plek blijven liggen. Als Stichting zijn we vol goede moed over de voortzetting van ons initiatief. Als dit lukt kan er met andere steden overlegd worden met de opzet meerdere plekken te kreëeren (een nieuw Hanze-verbond?). Het wordt dan voor schepen mogelijk van stad naar stad te varen. Dit bevordert de doorstroming, de afwisseling en geeft veel scheepsbewegingen. Er is weer wat te zien aan de kade!
Voorlopig zijn we druk met het evaluatierapport. De gemeente heeft een lijst opgesteld met meer dan 40 vragen!!

september 2004
de ligplaats is volbezet!


De pilot nadert zijn eind. In de loop van september zijn er steeds meer schepen bijgekomen die voor korte of langere tijd ligplaats nemen op onze plek. De schippers worden aktief, er wordt goed samengewerkt en er is een goede sfeer. Dit is precies wat we als Stichting voor ogen hadden. Afwisseling, scheepsbewegingen, er worden veel plannen gemaakt voor de toekomst. Dagelijks stoppen tientallen mensen bij de schepen om alleen te kijken of om een praatje te maken. Een van de schippers moet zich af en toe verstoppen om niet de hele dag aan de praat te zijn met de geïnteresseerden.

juli 2004

de eerste schepen liggen!


Op 23 juli 2004 is het eindelijk zo ver: het eerste schip ligt: de Georgeus van Rob van de Zon, samen met de opduwer "de Zon". Diezelfde avond komt de Valer de Georgeus gezelschap houden. Zaterdag komt de Compaen even langzij en wordt er getoast op een goede voortzetting. Zondag ligt de eerste passant al aan de kade: een mooie luxe motor die toevallig voorbij komt en op de plek van de historische schepen gaat liggen. Het is begonnen, er gebeurt wat aan de kade!!

juni 2004
het eerste schaap over de brug?


Op een bijeenkomst met de schippers blijkt dat er nog wat koudwatervrees is. Wie gaat er het eerst liggen? Ook is de wens geuit aan een ponton te liggen ipv direkt aan de kade. Dit geeft wat meer privacy maar maakt de schepen ook meer zichtbaar vanaf de wal. Zowel de schippers als het bestuur gaan hier mee aan de slag.

mei 2004
de pilot is gestart


Op 1 mei is de pilot gestart en kunnen er schepen op de plek aan de kade liggen. Er hebben zich 7 schepen aangemeld. 6 schepen zijn door de selektie gekomen en kunnen in principe op de plek voor de historische schepen liggen.

februari 2004
Schepen kunnen zich aanmelden!


Nu de voorwaarden bekend zijn kunnen schepen zich aanmelden.
Stuur een email naar info@shsa.nl

 

december 2003
Er worden konkrete afspraken gemaakt!

 

 


Het bestuur is in overleg met ambtenaren en met de havenmeester over de praktische invulling. Het voorstel van de Stichting omtrent, periode (max. 3 maanden) en selektie worden door de gemeente overgenomen.
De plek is nog afhankelijk van het geschuif met de bunkerschepen. Of tussen Fiwado en Heymen, dus tussen de bruggen maar wel dichtbij de nieuwe brug en niet recht voor de terrassen. Of tussen de 2 bunkerschepen aan de kant van van Dijk, dus wel voor de terrassen. Hier is ook een electrakast en watertappunt aanwezig.

 


oktober 2003
Eindelijk succes!!!

Op maandag 13 oktober j.l. is bij de algemene beschouwingen door de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij het college zich in moet spannen een plek te creeren aan de Rijnkade voor 6 historische schepen aan een drijvende steiger. Direkt na de vergadering heeft wethouder de Ronde gevraagd om een gesprek met de Stichting. (let vooral op de laatste zin uit onderstaand krantenartikel)
uit De Gelderlander 14-10-2003