Machine nr. 1

Initiatief voor het terugbrengen naar Arnhem en het behoud van Machine nr 1

De voormalige Arnhemsche Stoomsleephelling Maatschappij (ASM) is in 1888 o.a. ontstaan vanwege een uitvinding van de werktuigbouwkundige van Stoomboot-Onderneming Concordia: Johannes Jacobus Prins.
Zijn uitvinding was een zgn “diagonale triple expansiemachine”. Een type stoommachine die minder kolen verstookte als de gangbare machines en die ook minder ruimte innam in het schip.
Op de ASM-werf zijn vele van deze machines gemaakt. De allereerste machine was nr 1, anno 1888. Deze machine heeft gestaan in het stoomschip “de Westerbouwing”, beter bekend als “het Zwaantje”.
Dit stukje Arnhems erfgoed staat al tientallen jaren in het Kromhoutmuseum in Amsterdam. N.a.v. de tentoonstelling over de ASM in het voorjaar van 2011 hebben we de machine in bruikleen gekregen en naar Arnhem gehaald.
Zowel het Kromhoutmuseum als de SHSA zijn van mening dat deze machine eigenlijk in Arnhem thuishoort. We zijn nu op zoek naar een goede plek.
In afwachting hiervan willen we de machine tentoonstellen in een hiervoor geschikt gemaakte container die op de hoge Rijnkade kan staan, recht tegenover de voormalige werf.

Machine nr 1 anno 1888 in het kromhoutmuseum te Amsterdam