Over SHSA

Stichting Historische Schepen Arnhem

Doelstelling van de stichting is om de historische kade in Arnhem aantrekkelijk te maken voor inwoners en bezoekers en de binding van de stad met de rivier te versterken. De SHSA zet zich in voor meer historische schepen aan de Arnhemse kade en activiteiten die de band van de stad met de rivier versterken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar! De SHSA is altijd op zoek naar mensen die houden van klussen aan schepen, helpen bij het organiseren van evenementen of graag besturen.

Interesse?
>> Lees verder

Contact

Heb je vragen over de stichting en onze activiteiten, neem contact op met:

Berdie de Ruiter
Mail info@shsa.nl
Mob. 06 50607761

Activiteiten

  • In overleg met de Gemeente is er sinds 2004 een ligplaats gereserveerd voor historische schepen aan de Rijnkade. Schepen die voldoen aan de criteria mogen maximaal voor drie maanden aaneengesloten en maximaal 180 dagen per periode van 12 maanden ligplaats nemen op een daarvoor aangewezen plek. Passanten maximaal een week.
  • Ieder voorjaar organiseert de stichting de Kadedagen een niet commercieel evenement met historische schepen en veel activiteiten op gebied van scheepsbouw en scheepvaart.
  • De stichting is eigenaar van de historische havenkraan op de kade. Je kunt de kraan huren voor kleine eendaagse bijeenkomsten.
  • De stichting ondersteunt de plannen voor een werkplaats met ASM-museum op de Stadsblokkenwerf.

Word Vriend /vriendin

Financiële steun van iedereen met hart voor het Arnhemse varend erfgoed kunnen wij goed gebruiken. Word vriend van onze Stichting voor een jaarlijkse bijdrage van €.20 per jaar. Voor sponsoring van de Kadedagen of onze historische schepen, neem contact op met het bestuur.

Meld je als vriend en stuur een bericht naar info@shsa.nl. Uw kunt uw bijdrage storten op gironummer NL40INGB000529.9865 t.n.v. Stichting Historische Schepen te Arnhem.


Wij zijn lid van de coöperatie Erfgoed Gelderland