Over SHSA

De Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA) heeft als doelstelling de aantrekkelijkheid van de Arnhemse kade te vergroten en de binding van de stad met de rivier te versterken. De SHSA doet dit door te bevorderen dat aan de kade van Arnhem historische schepen te zien zijn. en door periodiek activiteiten te organiseren met en over Arnhem en de rivier, in heden en verleden.

Aktiviteiten van de Stichting:
In overleg met de Gemeente is er sinds 2004 een ligplaats gereserveerd voor historische schepen aan de Rijnkade. Schepen die voldoen aan de criteria mogen maximaal voor drie maanden aaneengesloten en maximaal 180 dagen per periode van 12 maanden ligplaats nemen op een daarvoor aangewezen plek. Passanten maximaal een week.

Ieder voorjaar worden de Kadedagen gehouden met historische schepen en veel aktiviteiten op gebied van scheepsbouw en scheepvaart.

Vanaf 1 oktober 2013 is de stichting eigenaar van de historische havenkraan op de kade.

Er wordt gewerkt aan het opnieuw aanleggen van de scheepshelling van de ASM met de Stadsblokkenwerf en een werkplaats met ASM-museum.

Steun vanuit de Arnhemse bevolking en bedrijven voor onze promotie en evenementen is hard nodig.Indien u een bijdrage wilt leveren kunt u ons steunen door “vriend” te worden van onze Stichting en een jaarlijkse bijdrage te betalen. Suggestie: € 20 per jaar maar hogere bedragen zijn uiteraard welkom. U kunt zich opgeven door middel van onderstaand strookje of een mail te sturen naar info@shsa.nl. Uw bijdrage kunt u storten op gironummer NL40INGB000529.9865 t.n.v. Stichting Historische Schepen te Arnhem.

Wij hopen dat u ook de speciale band van Arnhem met de Rijn aanvoelt en ons initiatief financieel wilt ondersteunen. De SHSA is ook op zoek naar vrijwilligers binnen en buiten het bestuur. Mocht u of iemand die u kent daar belangstelling voor hebben dan horen wij dat graag. Suggesties en ideeën zijn ook van harte welkom.

Bestuur:
Voorzitter: Annelinde Gerritsen
Secretaris: Berdie de Ruiter
Penningmeester: Niek Goldhoorn